Passin hinta laskee

0

Passin hinta on vuoden alusta lähtien 48 euroa eli hinta laskee neljä euroa nykyiseen verrattuna. Sisäasianministeriö linjasi asian eilen uudessa maksuasetuksessa, joka tulee voimaan vuoden 2014 alussa.

Poliisi käsittelee vuodessa noin 570 000 passiasiaa. Passiasioiden määrä on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna 51 prosenttia. Passimenettelyä on kehitetty ja kehitetään jatkossa voimakkaasti, jotta voidaan kasvavasta volyymistä huolimatta pitää palvelut laadukkaina ja turvallisina. Uudistuksella on tarkoitus parantaa myös kasvaneen työmäärän alla toimivan henkilökunnan työssä jaksamista. Siinä on myös onnistuttu. Poliisin lupahenkilökunta on tehnyt kasvaneesta työmäärästä huolimatta työnsä kiitettävästi.

Merkittävä kehittämistoimenpide oli huhtikuussa käyttöön otettu passin toimitustavan muutos, jonka jälkeen asiakas on voinut noutaa passilähetyksensä poliisilaitoksen sijaan R-kioskilta. Tämä toimenpide on vähentänyt vuositasolla noin 500 000 asiakaskäyntiä poliisissa, ja omalta osaltaan laskenut passin valmistamiseen käytettäviä yksikkökustannuksia. Lisäksi poliisi on tehostanut menettelytapoja muun muassa lisäämällä ajanvarauksen käyttämistä pääasiallisena asioinnin muotona.

Molemmat kehittämistoimet ovat osaltaan johtaneet siihen, että passin hintaa voidaan laskea. Lisäksi toimenpiteet ovat parantaneet asiakaspalvelun laatua: ajanvarausta käyttämällä asiakas voi asioida poliisissa jonottamatta poliisiasemalla. Passilähetyksen noutopisteenä toimivien R-kioskien aukioloajat ovat vapaammat kuin poliisissa ja toimipisteverkosto huomattavasti poliisin verkostoa laajempi. Kehittämistoimien vuoksi ruuhkautuminen poliisiasemilla on myös vähentynyt.