Mukulavintissä vilkas kevät

0

Perhekeskus Mukulavintin kevätkausi on alkanut vauhdikkaasti.  Uutena toimintaa aloittaa erityislasten vertaisryhmä. Vanhempainilloissa puhutaan syömishäiriöiden tunnistamisesta ja vanhempien erosta.
Muutoksia tapahtuu Kansainvälisen kahvilan toiminnassa, sillä kokoontumiset siirtyvät ilta-aikaan. Tanssitan Vauvaa –ryhmä alkaa tauon jälleen. Muilta osin vakiintunut toiminta pyörii uuden perhekeskustyöntekijän johdolla.
Perhekeskus Mukulavintti toimii yhteistyössä Laitilan kaupungin, MLL:n Laitilan yhdistyksen ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin työnä.
Myös Mannerheimin Laitilan paikallisyhdistyksen toiminta uudistuu. Pitkäaikaisen puheenjohtajan Kirsi Fredlingin tilalle valittiin syyskokouksessa Jonna Nurminen.