Siirtoviemärille rahoitusta EU:lta

0

Kalannin ja Uudenkaupungin välille rakennetun siirtoviemärin kapasiteettia vahvistetaan tänä vuonna Niiniojan ja Varjokujan välisellä osuudella. Maakuntahallitus myönsi hankkeelle vuoden lopussa 127 200 euroa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastolta.
Vesihuoltopäällikkö Kyösti Hallikainen kertoo, että hankkeen suunnittelu on parhaillaan loppusuoralla ja tarjouskyselyt lähtevät näinä päivinä.
– Rakentaminen toteutetaan ensi kesän aikana, hän kertoo.
Hanke parantaa nykyisen järjestelmän toimintavarmuutta ja  estää jäteveden ylivuodot ympäristöön. Lisäksi se mahdollistaa uuden teollisuuden sijoittumisen paitsi Uudenkaupungin Orivolle myös Kalantiin ja Laitilaan.
Siirtoviemärin suorituskyvyn parantaminen palvelee erityisesti Uudenkaupungin Orivon alueelle rakennettavan soijatehtaan tarpeita.
Vettä hyödykkeenä käyttävä prosessiteollisuus lisää viemäriverkoston kuormitusta.