Tyksille määräaikainen sairaalajohtaja

0

Varsinais-Suomen sairaahoitopiirin hallitus päätti, että Turun yliopistollisen keskussairaalan avoinna oleva sairaalajohtajan virka voidaan täyttää enimmillään kahden vuoden ajaksi sisäisen haun kautta ja työpanoksen lisääntymättä.
Tyksin sairaalajohtajan tehtävänä on johtaa Tyksiä sekä vastata sairaalan terveyspalveluiden tuottamisesta ja terveyspalveluiden mitoittamisesta palvelutarpeita vastaaviksi. Viranhaltija toimii myös sairaalan johtavana lääkärinä.
Virka täytettiin jo kertaalleen vuonna 2011, mutta hallitus purki virkasuhteen ennen koeajan päättymistä. Käsitellessään sairaanhoitopiirin uutta toimintasääntöä vuonna 2012 hallitus päätti olla täyttämättä sairaalajohtajan virkaa toistaiseksi.
Täyttämättömään virkaan kuuluvat tehtävät ovat siirtyneet sairaanhoitopiirin johtajalle. Hänen työmääränsä on kasvanut huomattavan suureksi ja Tyksin johtamiseen käytetty aika on haitannut sairaanhoitopiirin johtajan varsinaisten virkatehtävien ja strategisten asioiden hoitamista.
Kuntayhtymän valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja laitilalainen Eero Kuisma teki marraskuussa valtuustossa aloitteen Tyksin sairaalajohtajan viran täyttämisen puolesta. Hallitus päätti joulukuussa, että sairaalajohtajan viran täyttämistä koskeva aloite valmistellaan vastattavaksi viimeistään kesäkuussa 2014 kokoontuvalle valtuustolle.
Koska hallituksen periaatteena on ollut, että sairaanhoitopiirin johtavien virkojen määrää ei saisi lisätä, virka päätettiin täyttää sisäisen haun avulla työpanoksen lisääntymättä.