Koko kylä hoivaa

0

Laitilassa on tällä valtuustokaudella tehty merkittäviä avauksia ikäihmisten palvelujen järjestämisessä. Palvelusetelit on päätetty ottaa käyttöön sekä tehostetussa palveluasumisessa että päivätoiminnassa.
Väestön ikääntyessä päivätoiminnan kysyntä kasvaa koko ajan. Se on kunnille vapaaehtoista, mutta kotona asuville ikäihmisille ja heidän omaisilleen merkittävä tukipalvelu.
Laitila teki pari vuotta sitten päätöksen supistaa päivätoimintaa säästösyistä. Valitettavasti, sillä päivätoiminta ei pelkästään aiheuta menoja. Hyvin järjestettynä se voi jopa vähentää niitä, kun laitoshoidon tarve vähenee.
Sosiaaliset kontaktit, yhdessä ateriointi ja säännöllisesti saatava apu kylvetyksessä edesauttavat vanhusten hyvinvointia ja terveyttä.
Laitilan naapureissa päivätoiminta on järjestetty kunnan omana toimintana. Esimerkiksi Uudessakaupungissa päivätoimintaa on jokaisena arkipäivänä ja se on kaikille avointa. Siellä toiminnassa on mukana runsaasti vapaaehtoisia.
Laitilan Terveyskodin järjestämän päivätoiminnan lisäksi Laitilassa on toiminut Raha-automaattiyhdistyksen tukema Kunto-hanke. Sen avulla on ylläpidetty kotikuntouksia, kuntosaliryhmiä sekä säännöllisesti kokoontuvaa ystäväpiiriä. Tämä toiminta on nyt  vaakalaudalla, kun RAY ei jatkanut rahoitustaan (Laitilan Sanomat 4.2.)  Toivottavasti siihen saadaan kaupungin tai jonkun muun tahon rahoitusta.
Vanhuksista huolehtiminen ei ole pelkästään yhteiskunnan asia. Professori Urpo Kankaan ehdotus Ylen haastattelussa sai tällä viikolla aikaan kommenttien ryöpyn internetissä.
Kankaan mielestä aikuiset lapset voitaisiin lain nojalla velvoittaa elättämään omia vanhempiaan, jos vanhempien eläke ei riitä. Sinänsä järkeenkäypä ehdotus, mutta entäpä ne vanhukset, joilla ei ole lapsia tai muita omaisia?
Lasten hyvinvoinnista puhuttaessa käytetään usein termiä koko kylä kasvattaa. Ikäihmisiin pitäisi ulottaa sama ajatus: koko kylä pitää huolta. Perheet, sukulaiset, ystävät ja naapurit voivat tehdä ihmeitä antamalla pelkästään aikaansa. Kuulumisten vaihtaminen ei maksa mitään, mutta antaa paljon.