Poliisi saa uuden voimankäyttövälineen

0

Poliisi ottaa testikäyttöön uuden voimankäyttövälineen, jolla voidaan kohdistaa tarkasti voimaa jopa 70 metrin päässä oleviin kohteisiin. Ulkoisesti uusi voimankäyttöväline muistuttaa hieman värikuula-asetta, mutta laukaisuvoima siinä on värikuula-asetta tehokkaampi.
Uuden voimankäyttövälineen virallinen nimi on FN303 – paineilmatoiminen projektiililaukaisin. Se ei tule korvaamaan poliisin aiempia voimankäyttövälineitä, vaan täydentää voimankäyttövälineiden valikoimaa. Etälamauttimen ja kaasusumuttimen ongelma on ollut se, etteivät ne lyhyen kantomatkansa takia ole soveltuneet etäkäyttöä vaativiin tilanteisiin.
– Paineilmatoimista projektiililaukaisinta voidaan käyttää muun muassa poliisin vaativissa tilanteissa, sekä muissa etävoimankäyttöä vaativissa erityis- tai päivittäistilanteissa. Sitä voidaan käyttää myös vaaraa aiheuttavien villieläinten karkottamiseen taajama-alueelta, poliisijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo.
Poliisihallitus päättää laitteen hyväksymisestä voimankäyttövälineeksi myöhemmin operatiivisesta koekäytöstä saatujen kokemusten perusteella. Tällä hetkellä paineilmatoiminen projektiililaukaisin on koekäytössä muutamalla poliisilaitoksella. Laitteelle on ennen koekäyttöön hyväksymistä tehty lääketieteellinen arviointi kipu- ja vammavaikutuksista.

KATSO VIDEO Poliisitarkastaja Jussi Huhtela esittelee uutta voimankäyttövälinettä