Turkistarhalupa hallinto-oikeuteen

0
Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunta puolsi tammikuussa Kusniin perustettavaa siitosnaarasminkkitarhaa, mutta eväsi ympäristöluvan Suontaahan suunnitellulta Vakka-Minkille.
Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunta puolsi tammikuussa Kusniin perustettavaa siitosnaarasminkkitarhaa, mutta eväsi ympäristöluvan Suontaahan suunnitellulta tarhalta.

Lea ja Tommi Vainiotalon Vakka-Minkki Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä. Lautakunta päätti tammikuussa olla myöntämättä ympäristölupaa Vakka-Minkin minkkitarhalle.

Vakka-Minkki on suunnitellut tarhaa Laitilan Suontaahan.

– Lautakunnan päätös pitää kumota ja ympäristölupa myöntää siinä muodossa, jossa ympäristösihteeri Pekka Simula päätösehdotuksessaan sen myöntämistä esitti, valituksessa vaaditaan.

Valituksessa painotetaan, että Simulan ehdotus ei sisällä mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella lupaa ei voitaisi myöntää.

Lautakunta tyrmäsi luvan myöntämisen äänin 5–4.

 

Lue lisää 21.02.2014 lehdestä