Keulalle naisvaltainen edustajisto

0

Osuuskauppa Keulan edustajiston vaaleissa annettiin lähes 5000 ääntä.
Laitilasta ja Pyhärannasta 30 henkilön edustajistoon valittiin Lahja Pavela, Tatja Penttilä, Reija Nurmi ja Tommi Vippola.
Vaalit järjestettiin 28.2. – 11.3.2014. Edustajistoon valituista 70 prosenttia on naisia. Uusia jäseniä on 60 prosenttia.
Äänestysprosentti vaaleissa oli 17,6 prosenttia. Ehdolla oli 95 henkilöä ja ehdokasmäärä jakautui tasaisesti osuuskaupan toimialueelle.
– Äänestäjät valitsivat Osuuskauppa Keulalle monipuolisen ja osaavan edustajiston tälläkin kertaa, Osuuskauppa Keulan hallintopäällikkö Ari Pakaslahti iloitsee.
Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys. Edustajiston päätösvaltaan kuuluu muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta.
Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa.
Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi tulleet ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.