Sairaanhoitopiirin strategialuonnoksesta runsaasti lausuntoja

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto palautti marraskuussa hallituksen ehdotuksen sairaanhoitopiirin vuosien 2014–2016 strategiaksi hallitukselle jatkovalmisteluun.
Hallitus päätti tammikuussa pyytää uudesta luonnoksesta lausunnot jäsenkunnilta ja Turun yliopistolta.
Lausuntoja saapui 34, joista 26 oli jäsenkunnista. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan lausunnoissa painottui sote-uudistuksen hengen mukaisesti näkemys tarjota koko maakuntaan yhdenvertaisia palveluita.
Lausunnoissa oltiin yhtä mieltä tarpeesta lisätä päiväkirurgisia toimintoja ja vaativan erikoissairaanhoidon keskittämistä pidettiin tärkeänä kustannussyistä. Enemmistö vastaajista kannatti myös esityksen mukaista vuodeosastohoitoa edellyttävän kirurgian keskittämistä. Keinoina nähtiin aluesairaaloiden hyödyntämistä jatkohoitopaikkana päiväkirurgian jälkeen ja polikliinisissä palveluissa sekä henkilöstön liikkuvuuden lisääminen perus- ja erikoissairaanhoidon välillä.
Sairaanhoitopiirin mukaan jatkovalmistelussa eikä lausunnoissakaan ole pystytty tunnistamaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joiden taloudellinen vaikutus olisi yhtä suuri kuin strategiaesityksessä.
Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee uutta strategialuonnosta 25.3.