Sote-soppa muuttui sote-sovuksi

0

Ihmeiden aika ei ole ohi. Näin saattoi moni huokaista, kun maan hallitus opposition suosiollisella avustuksella julkisti tekemänsä sopuratkaisun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta sunnuntaina.
Uudistus jakaa maan viiteen alueeseen, jotka vastaavat  sote-palvelujen järjestämisestä.
Esitys menee vielä yksityiskohtaiseen valmisteluun, mutta melko varmasti se etenee maaliin ennen ensi kevään vaaleja. Kansalaisia huojentaa tieto, että vaalikeskustelussa ei tarvitse enää jauhaa samoja teemoja. Kun takana ovat suurimmat puolueet, vastuu on laajoilla harteilla eikä kunnia päätöksestä mene kenenkään piikkiin erityisesti.
Tässä vaiheessa moni asia on vielä avoinna, mutta keskeistä on, että alueet vastaavat jatkossa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta sekä vaativista sosiaalipalveluista, kuten lastensuojelusta. Jatkovalmistelussa päättäjien tulee pitää huolta siitä, että lähipalvelujen säilyminen turvataan.
Positiivista suuressa yksikössä on, että esimerkiksi lääkärien saatavuus saattaa helpottua nykyisestä. Plussaa on myös ennaltaehkäisevien palvelujen ja varhaisen hoidon painottaminen.
Laitilan terveyskeskuksen sopimus lääkäripalvelujen järjestämisestä yksityisen Attendon kanssa päättyy tänä vuonna. Uusi sote-malli on voimassa vasta vuonna 2017, joten Laitilan on ratkaistava sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä joka tapauksessa tänä vuonna.
Vakka-Suomen sairaalan ja alueen terveyskeskusten roolit asettuvat uuteen valoon, jos uusin sote-malli toteutuu. Muutoksia tulee varmasti, mutta ne ovat toivottavasti positiivisia palvelujen laadun ja kustannusten osalta.
Sote-sopu vaikuttaa olennaisesti myös valmisteilla olevaan kuntauudistukseen. Se ei vähennä kuntauudistuksen tarvetta, mutta saattaa helpottaa sen tekemistä. Olennaista on, että sote-asioiden yksityiskohdat ovat kuntapäättäjien tiedossa toukokuussa, kuten on luvattu.