Turvavyöt ja nopeudet valvonnassa

0

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoo Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tehostetusti nopeuksia ja turvavyön käyttöä 10.- 16.3.2014. Valvontajakso on osa Euroopan liikennepoliisien järjestön (TISPOL) Euroopan laajuista valvontajaksoa.

Turvavyövalvontaa tehdään pääasiassa taajamissa, mutta myös muualla havaittuihin turvavyörikkomuksiin puututaan. Nopeusvalvonta suunnataan riskialttiisiin paikkoihin sekä poliisille tulleiden pyyntöjen että aikaisemmin tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. Ajonopeuksien valvonta toteutetaan sekä automaattisesti että ”perinteisesti”.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat selvittäneet, että turvavyön käyttämättömyys ja ajonopeudet ovat merkittäviä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustatekijöitä.