Laulujoutsenista kaivataan havaintoja

0
Laulujoutsenpari Kuva: Jan Södersved
Laulujoutsenpari. Kuva: Jan Södersved

Vuoden lintu 2014 on kansallislintumme laulujoutsen. Sukupuuton partaalla hoippuneen lajin kanta on jatkanut kasvuaan yli puoli vuosisataa, ja tänä vuonna BirdLife Suomi päivittää kymmenen vuoden takaisen kannanarvionsa.

Kymmenen vuotta sitten tehdyssä selvityksessä päädyttiin 4 600–6 000 pariin. Laitilasta löytyi tuolloin 16 pesivää paria ja 3 talotonta tontinvaltausta.

Missä laulujoutsenia pesii tänä vuonna? BirdLife Suomen valtakunnalliseen tutkimukseen liittyen koetetaan selvittää Laitilankin tilanne. Siinä jokainen tieto pesinnästä on tärkeä.

Jos tiedät jossain laulujoutsenen pesän tai myöhemmin kesällä näet poikueen, havainto olisi hyvä ilmoittaa selvitykseen Bird Life -järjestölle tai Juha Kylänpäälle (044 534 0074 tai juha.kylanpaa@lailanet.fi).