Oma lukio on tärkeä

0

Laitilan lukion päättää tänä keväänä 46 uutta ylioppilasta. He ovat jatkumoa Laitilan kunniakkaalle koulutushistorialle, jonka ensimmäiset ylioppilaat lakitettiin vuonna 1949 silloisesta Laitilan Yhteiskoulusta. Laitilassa lukion on vienyt läpi jo noin 2700 nuorta.
Laitilan lukion internetsivuilta löytyvän historiikin mukaan lukio-opetuksen aloittaminen sodan jälkeen osoitti laitilalaisten uskoa tulevaisuuteen, koulutukseen ja tietoyhteiskuntaan. Samaa uskoa löytyy paikkakunnalta edelleen. Laitilan lukiota käy noin 150 oppilasta.
Varjoja pienten lukioiden tulevaisuudelle luo valtiovallan taholta tullut paine lukioverkon supistamiseksi. Kuntatalouden ongelmat lisäävät tehokkuuden vaatimusta koulutuksen järjestämisessä.
Lisärahoitusta ei ole luvassa, sillä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan. Ohjelman tavoitteena on poistaa Suomen julkisen talouden kestävyysvaje.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli viime vuonna 374 lukiota, mikä on seitsemän vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nykytrendin mukaan lukioita yhdistetään kaupungeissa, joissa niitä on useampia.
Laitilassa on säilytettävä oma lukio, vaikka yhteistyötä yli kuntarajojen voidaan lisätä. Nuorelle on tärkeää saada toisen asteen koulutusta lähellä kotiaan.
Oma lukio on paikkakunnalle vetovoimatekijä, sillä lukion käy kunkin ikäluokan nuorista noin puolet. Yleissivistyksen lisäksi lukion on tärkeää tarjota nuorelle turvalliset eväät, joilla hän pärjää elämässään. Pienestäkin lukiosta voi ponnistaa pitkälle.