Puutiaisten levinneisyysalueita selvitetään kansalaiskyselyllä

0
Verta imenyt pullea puutiainen. Kuva: Ritva Penttinen.
Verta imenyt pullea puutiainen. Kuva: Ritva Penttinen.

Turun yliopiston biologian laitos selvittää kansalaiskyselyllä puutiaisten levinneisyysalueita. Puutiaisten levinneisyysalueita kartoitetaan koko Suomen kattavasti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla. Tutkimusmenetelmänä on kansalaiskysely, johon voi vastata nettiosoitteessa www.puutiaiset.fi.
Suppeampien tutkimusten sekä yleisöltä ja tiedotusvälineistä saatujen havaintojen perusteella puutiaisten määrän on todettu kasvaneen merkittävästi, ja ne ovat levittäytyneet yhä laajemmalle alueelle Suomessa.
– Kesinä 2012 ja 2013 Seilin saarella Saaristomerellä tehtyjen elinympäristökartoituksen perusteella puutiaisten määrä oli runsaan kymmenen vuoden aikana moninkertaistunut kaikissa elinympäristöissä eli havumetsissä, lehtimetsissä, niityillä, laidunalueilla ja lepiköissä, eniten mustikkavaltaisissa havumetsissä. Puutiaisten levinneisyyttä ei kuitenkaan ole kartoitettu 2000-luvulla, amanuenssi Ritva Penttinen Turun yliopiston eläinmuseosta kertoo.
Kyselystä apua luonnossa liikkujille
– Kyselyssä pyydetyt havaintopaikkatiedot, paikkakunta ja kylä, tullaan myöhemmin esittämään erillisellä karttalehdellä, joka avautuu puutiaisprojektin sivulla. Puutiaisten vuorokausiaktiivisuutta kartoitetaan kyselyssä vuorokaudenaikaistiedoilla ja havaintohetken sää- ja lämpötilalla. Nämä tiedot antavat viitteitä esimerkiksi siitä, kannattaako marjastajan mennä metsään keskipäivällä vai onko iltapäivä mahdollisesti parempi ajankohta, Penttinen kertoo.