Sähkövika häiritsi leikkauksia Tyksissä

0
Sähkökatkokset aiheuttivat ongelmia leikkauksiin.
Sähkökatkokset aiheuttivat ongelmia leikkauksiin.

Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalan yksi varavoimakone aiheutti maanantaina ja tiistaina kesken työpäivän sähkökatkot, jotka häiritsivät varavoimaverkkoon kytkettyjen leikkaussalien ja teho-osaston toimintaa. Häiriö ei ulottunut sairaalan normaaliin sähköverkkoon.
Häiriön aikanakin kaikki käynnissä olleet leikkaukset voitiin suorittaa loppuun, mutta yksi alkamassa ollut sydänleikkaus peruttiin. Lisäksi noin kymmenen ennalta sovittua, vielä aloittamatonta leikkausta piti varotoimenpiteenä siirtää myöhempään ajankohtaan.
Teknillinen johtaja Juha Rantasalo kertoo, että ongelmat aiheutuivat T-sairaalan leikkaussalien sähkönsyöttöä varmistavaan varavoimakoneeseen tulleesta viasta. Maanantaina varavoimakoneen sähkönsyöttö oli poikki klo 9.10–11.30 ja tiistaina klo 9.55–10.10. T-sairaalan sähkönsaantia turvaa yhteensä neljä varavoimakonetta.
Vikatilanteessakin leikkaussaleissa elintoimintoja ylläpitävien laitteiden sähkön saanti oli turvattu keskeytymätöntä virtaa syöttävien ns. UPS-laitteiden avulla. Akkuihin perustuvista UPS-laitteista riittää virtaa kuitenkin vain rajallisesti, kuormituksesta riippuen joitakin tunteja.
– Maanantaina Turkuun oli ennustettu voimakasta ukkosta, jonka takia sairaalaan ulkoa tulevaan sähköverkkoon olisi voinut tulla katkoksia. Ja kun meillä sillä hetkellä ei ollut varmuutta varavoiman toiminnasta, annoimme varotoimenpiteenä ohjeeksi keskeyttää leikkaustoiminta kyseisissä saleissa toistaiseksi, Rantasalo kertoo.
Tiistaina varavoimakoneen korjauksen yhteydessä sattui lyhyempi sähkökatkos, jonka yhteydessä samanlaista ohjetta ei katsottu tarpeelliseksi antaa.
Tyksin T-sairaalan leikkaustoiminnan vastuualuejohtaja, ylilääkäri Erkki Kentala kertoo, että T-sairaalassa tehdään etenkin vaativia neurokirurgisia, sekä sydän-, syöpä-, korva- ja traumaleikkauksia.
– Tilanne oli maanantaina vakava. Jouduimme siirtämään yhden jo nukutetun sydänpotilaan teho-osastolle. Jo aloitetut leikkaukset voitiin kuitenkin viedä loppuun. Yhdellekään potilaalle ei lopulta koitunut palautumatonta haittaa, Kentala kertoo.
Hän pahoittelee tapahtuneesta potilaille aiheutuneita haittoja.