Sinilevä varjostaa hellekesää

0

Terveystarkastajat tutkivat Laitilan ja Pyhärannan uimarantojen veden laadun kerran kuukaudessa. Laitilan vedet ovat olleet puhtaita sinilevästä, mutta Pyhärannan edustalla olevaa Mannervettä sinilevät ovat vaivanneet jo pidempään. Erityisesti viime viikolla sinileväkukinnot runsastuivat Lounais-Suomessa.

Uimarannat ovat suurilta levämassoilta säästyneet, mutta tilanne voi nopeasti muuttua,  jos tuuli tuo levälautat rantaan. Myös järvien levähavainnot ovat runsastuneet veden lämpötilan nousun myötä. Leväpuuroa ei tule vain kauhistella, vaan sen hillitsemiseksi on keinoja, jotka vaativat pitkäjänteistä työtä.

Sinilevä on luonnollinen osa vesiluontoa, mutta vesien rehevöitymisen seurauksena leväkukinnot ovat lisääntyneet. Rehevöityminen johtuu ravinteista, joita luontoon pääsee erityisesti jätevesien, lannoitteiden ja ilman laskeuman kautta.

Pyhärannassa ja Laitilassa vesistöjen suojeluun on herätty, mutta vesien laadun parantaminen tai ennallaan säilyttäminen vaatii jatkuvaa työtä. Laitilan Kalastusalue on huolehtinut ansiokkaasti muun muassa roskakalan pyynnistä, koululaisten valistuksesta ja järvien hapetuksesta kovina pakkastalvina. Maanviljelijät ovat tehneet ravinnekuormituksen vähentämisen eteen työtä vuosien ajan. Järville on myös perustettu hoitokuntia, jotka tekevät juuri omalle järvelleen sopivia kunnostustoimia.

Parantamisen varaa on kuitenkin aina. Aktiivisten henkilöiden ja yhdistysten lisäksi vesistöistä huolehtimisen tulisi olla jokaiselle itsestäänselvyys.

Suomen kesässä suurinta huvia on luonnonvesissä uiminen. Vesistöjen hyvinvointi vaatii monen eri toimijan ponnisteluja, jotta mökkilaiturilta voi tulevina vuosikymmeninäkin hypätä virkistävään veteen.