Yhteinen vastuu

0

Yksi Suomen 26:sta palolentoreitistä kulkee Laitilan kautta. Varsinais-Suomen metsäpalolentojen tähystyslennoista huolehtii Kauttuan ilmailukerhon yhdessä Turun Lentokerhon kanssa.
Lentäjien ja lennolla mukana olevien kahden palonalkujen tähystäjien työ on vapaaehtoista. Kerhot tosin saavat kulujen kattamiseksi korvauksen valtiolta. Tähystyslentoja lennetään Ilmatieteen laitoksen antaman metsäpalovaroituksen ollessa voimassa, jolloin maasto on kuivuuden takia syttymisherkkää.
Vaikka Suomi on harvaanasuttu metsien maa, eivät maailmalta television kautta välitetyt suuret metsäpalot ole meillä mahdollisia juuri hyvän ja kattavan palotähystyksen ansiosta. Viimeksi Suomessa oli suuri metsäpalo vuonna 1997, jolloin Tammelassa paloi noin 250 hehtaaria metsää.
Metsät ovat maamme ylpeys, tärkeä vientituote ja merkittäviä virkistyspaikkoja. Palotähystäjien vapaaehtoistyö on arvostettavaa, sillä he pitävät huolta tärkeästä omaisuudestamme.
Tähystyslennolla mukana olevien lisäksi vastuu metsäpalojen ehkäisystä on jokaisella kansalaisella. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty niin metsässä, rannoilla, pelloilla kuin kotipihoillakin. Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotiota tai muutava vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi.
Metsäpalot saavat usein alkunsa salamaniskusta tai ihmisen huolimattomuudesta. Tuli voi kyteä maassa pitkään ennen kuin se roihahtaa tulipaloksi, joten tulen kanssa ei voi olla liian varovainen. Tulipalo on aina tragedia, vaikkei siinä henkilövahinkoja tai suuria omaisuuden menetyksiä tulisikaan.