Kuntarakenneselvityksen kuntalaistilaisuus Laitilassa 28. lokakuuta

0

 
satakunta kuva anna arola
Rauma-Laitila, Rauma-Eura- ja Rauma-Eurajoki-Pyhäranta –kuntarakenneselvitysten työvaliokuntien ja ohjausryhmien yhteiset kokoukset pidettiin 20.–22.8. Laitilan ja Rauman kaupungintaloilla.
FCG Konsultoinnin Mikko Kenni kävi kaikkien eri selvitysalueiden kokouksissa läpi selvitysten vaiheita ja jatkotyön aikatauluja. Elo-syyskuussa selvitystöissä keskitytään mahdollisten uusien kaupunkien hahmottamiseen sekä valtuustojen ensimmäisiin työseminaareihin. Kaikki kunnat haluavat luoda selvityksen, joka antaa riittävät tiedolliset valmiudet päätöksenteolle.

Katse tulevaisuudessa
Kokouksissa pohdittiin kuntien tulevaisuutta. Laajasti todettiin, että tässä tilanteessa kuntien on pyrittävä ajattelemaan pitkälle tulevaisuuteen. Ohjausryhmien kokouksissa pidettiin erityisen tärkeänä kuntalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuutta osallistua valmisteluun. Jokaisessa kunnassa järjestetään kuntalaistilaisuus ja tietoa jaetaan myös selvitykselle avatuilla nettisivuilla osoitteessa kuntarakenne.raumanseutu.fi

Kuntalaistilaisuudet pidetään Raumalla 30.10., Eurajoella 15.10., Pyhärannassa 20.10., Eurassa 4.11. ja Laitilassa 28.10.