Mitkä ovat liikenteen ongelmakohtia Laitilassa?

0

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt seudun kuntien, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä.

Laitila on mukana liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Sitä varten tarvitaan runsaasti kuntalaisten palautetta ongelmallisiksi koetuista liikenneasioista Laitilassa. Myös hyviä tai muuten toimivia ratkaisuja voi kertoa.
Pyhäranta on myös mukana liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Kyselyyn voi vastata 19. elokuuta ja 10. syyskuuta välisenä aikana internetissä osoitteessa www.linea.fi/asukaskysely. Linkki löytyy myös kunkin kunnan kotisivuilta.

Paperilomakkeena kyselyyn voi vastata kunnan- ja kaupungintaloilla, mutta vastauksia toivotaan erityisesti internetin kautta.
Suunnitelmassa kartoitetaan liikenneympäristön turvallisuusongelmat sekä muut liikenneturvallisuutta heikentävät tekijät ja suunnitellaan toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi.

Vakka-Suomessa asuvien mielipiteet ja kokemukset asuinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa. Ongelmien lisäksi suunnittelun tueksi selvitetään myös asukkaiden liikkumistottumuksia.

Kyselyllä kartoitetaan myös liikenneasenteita ja liikennekäyttäytymisen ongelmia.

Kyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi.
Asukkaat voivat kertoa mitkä ovat erityisesti jalankulkijalle ja pyöräilijälle hankalia tai vaarallisia paikkoja, missä on autoilijoille ongelmallisia risteyksiä ja minkälaisia puutteita on seudun joukkoliikennepalveluissa.