Pyhärannan juomavesi saastunutta

0

Pyhärannassa Hirslahden, Santtion, Kaunissaaren, Nihtiön, Rihtniemen, Reilan ja Kukolan kylien alueilla juoma- ja ruokavedeksi käytettävä vesijohtovesi on keitettävä. Keittokehotus on voimassa ainakin huomiseen kello 12 saakka, jolloin uusien näytteiden tulokset vahvistuvat.

– Vedestä löytyi bakteereja normaalin näytteidenoton yhteydessä, kertoo terveystarkastaja Konsta Kulmala.

Vedestä keskiviikkona ja torstaina otetuista näytteistä on löydetty koliformisia ja Escherichia coli –bakteereita, mikä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta. Saastumisen vuoksi kaikki juoma- ja ruokavesi on keitettävä edellä mainituilla alueilla 5-10 minuutin ajan. Peseytymiseen vettä voi käyttää normaalisti. Konsta Kulmalan mukaan vastaavat bakteeritasojen ylitykset vesijohtovedessä ovat erittäin harvinaisia.

– Emme tiedä kenenkään sairastuneen. Syy veden bakteeripitoisuuteen ei ole tiedossa, Kulmala lisää.

Vedenottamo tullaan huuhtelemaan sekä mahdollisesti klooraamaan, joten veden klooripitoisuus saattaa viikonlopun ja alkuviikon aikana olla normaalia suurempi. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa esimerkiksi peseytymisen yhteydessä. Verkostosta saattaa myös irrota sakkaa, joka aiheuttaa veden samentumista ja raudan makua.

Korvaava talousvesi saadaan Raumalta yhdysputkea pitkin. Kotitalouksien tulee juoksuttaa vettä noin 10-15 minuuttia, jotta jo verkossa oleva vesi saadaan vaihtumaan. Pyhärannan vesi- ja viemärilaitos hyvittää tästä aiheutuneet kulut.

Asiasta tiedotetaan Pyhärannan kunnan Internet-sivulla www.pyharanta.fi sekä Pyhärannan Facebook-sivustolla.

Veden laatu täyttää vaatimukset verkoston muilla alueilla.

 

Juttua on täydennetty terveystarkastaja Konsta Kulmalan kommenteilla kello 14.21.