Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa yli 7000 ekaluokkalaista

0

Kuntien antamien ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan  peruskoulujen 1. luokalle on tulossa yhteensä 7 040 oppilasta. Viime vuonna  vastaava määrä oli 7 089. Aluehallintoviraston ennakkotietojen mukaan esiopetuksen oppilaita  lukuvuonna 2014–2015 on 7071, joista päivähoidon yhteydessä 6 319 oppilasta  ja koulussa 752 oppilasta.

Seitsemän koulua lakkautetaan
Varsinais-Suomessa lakkautetaan ennakkotietojen mukaan kuusi koulua, joista  yksi on yläasteen koulu ja viisi ala-asteen koulua. Lisäksi yksi ala-asteen  koulu yhdistetään 1-9 vuosiluokkien kouluun.
Satakunnassa lakkautetaan  ennakkotietojen mukaan yksi ala-asteen koulu ja kolme koulua yhdistyy  yhtenäiskouluksi.
Viime vuonna Varsinais-Suomessa lakkautettiin yksi koulu  ja yhdistettiin yksi koulu. Satakunnassa lakkautettiin viime vuonna kuusi  koulua, mutta yhtään koulua ei yhdistetty toiseen.