Hyvä kauppapaikka

0

Laitilan sijainti valtatie 8:n ja rannikolta sisä-Suomeen johtavan kantatien risteyskohdassa on luonut paikkakunnalle monipuolisen yritysrakenteen. Viime vuosikymmeninä erityisesti kauppakeskukset ovat hakeutuneet suurten teiden välittömään läheisyyteen, sillä myös ohikulkijat halutaan pysäyttää ostoksille Laitilaan.

Perinteisesti Laitilaan tullaan myös maatalouskaupoille, sillä monista lähikunnista maatalouteen erikoistuneet myymälät ja maaseutuväen käyttämät muut palvelut ovat karsiutuneet pois.

Tilastojen mukaan valtatietä pitkin ajaa vuorokaudessa noin 7 000 autoa, mutta Eurantieltä Kauppakadulle ajaa noin 9 000 ajoneuvoa samassa ajassa. Onkin yllättävää, että liikenne on vilkkaampaa Laitilan taajamassa kuin valtatiellä. Kaupungissa autoliikenne suuntautuu erityisesti kauppakeskuksiin.

Kesä on kauppiaille kulta-aikaa, sillä vapaa-ajan asukkaat käyttävät paikkakunnan palveluja kiitettävästi. Laitilassa on noin 1 300 rekisteröityä vapaa-ajan asuntoa ja noin 700 ulkopaikkakuntalaista vapaa-ajan asukasta. Kaupungin palveluhakemiston tulisi olla päivitetty ajantasaiseksi ja helposti saatavilla, jotta paikkakunnan palvelut ovat kaikkien löydettävissä.

Laitilan yli sadan prosentin työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa, että kunnassa käy paljon työntekijöitä lähikunnista. Myös työmatkalaiset käyvät työmatkallaan kaupassa, käyttävät lounaspaikkoja ja hoitavat esimerkiksi ruokatunnilla muita asioita.

Vaikka keskustassa onkin paljon liiketiloja tyhjillään, on Laitila edelleen hyvä kauppapaikka.