Kansainvälistyvä Laitila

0

Laitilassa on jo pitkään ollut ulkomaalaisia asukkaita. Kausityöntekijöiden lisäksi pysyvästi paikkakunnalle muuttaneiden ulkomaalaisten määrä on kasvussa.
Nykyisin vajaat kolme prosenttia laitilalaisista edustaa jotain muuta kansalaisuutta kuin suomalaisuutta. Erityisen suuri joukko Laitilassa on virolaisia, jotka on sukulaiskansana otettu paikkakunnalla hyvin vastaan.
Vuonna 2013 julkaistun Suomen maahanmuuttostrategian ydin on se, että Suomeen muuttavat ihmiset on otettava mukaan rakentamaan maan tulevaisuutta. Heidät tulee nähdä osallisina ja aktiivisina toimijoina, eikä vain palveluiden ja toimenpiteiden kohteina.
Sama linjaus toimii kuntatasolla. Maahanmuuttajat on otettava avoimesti vastaan.
Maahanmuuttostrategiassa muuttoliike nähdään mahdollisuutena, sillä ihmisten liikkuvuus synnyttää kansainvälisiä verkostoja ja luo uudenlaisia toimintatapoja. Myös vakkasuomalaiset voivat oppia ulkomaalaisilta. Vaikka eri kulttuurien tavoissa on eroja, ei kannata pitää suomalaisten toimintatapoja ainoana oikeana.
Vakka-opisto tarjoaa tänä syksynä Laitilassa kaksi ulkomaalaisille tarkoitettua suomen kielen kurssia, joista toinen on nimenomaan virolaisille suunnattu. Lisäksi suomen kielen jatkokurssi järjestetään Laitilassa tai Uudessakaupungissa. Kielen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta maahanmuuttaja voi asioida ja luoda sosiaalisia kontakteja paikallisväestöön.
Paikkakuntalaisten tehtävänä on tutustua maahanmuuttajiin ennakkoluulottomasti. Parhaimmillaan eri kulttuuriin tutustuminen on kuin virkistävä ulkomaanmatka.
Myös kunta tai yhdistykset voivat olla aloitteellisia, jotta maahanmuuttajat ja paikallisväestö voivat kohdata. Maahanmuuttajien onnistunut integraatio vähentää ongelmia, joita tunnetaan varsinkin suuremmissa kaupungeissa. Laitilassa kansainvälistyminen on vasta alussa, mutta siihen pitää osata varautua.