Rajojen yli

0

Laitilan, Pyhärannan ja Uudenkaupungin valtuustot pitivät viime maanantaina työseminaarin, jossa valtuutetut pohtivat kuntarakenneselvityksiä. Raumalla työseminaari pidettiin jo viime viikolla. Kaikissa kunnissa valtuutetut kantoivat huolta lähi- ja peruspalvelujen säilymisestä tulevaisuudessa.
Kuntarakenteiden mahdollisista muutoksista valtuustojen tulisi päättää jo tämän vuoden puolella. Itsenäisyydestä luopuminen on kuntalaisille vaikea asia, sillä omien asioiden päätäntävalta halutaan pitää lähellä.
Vaikka kunnat eivät itsenäisyydestään tinkisikään, on jo kuntarakenneselvitysten myötä odotettavissa yhteistyön syvenemistä naapurikuntien välillä. Kuntarakenneselvitysten luonnoksista löytyy useita kohteita, joissa kunnat voisivat saada enemmän aikaan yhdessä.
Esimerkiksi kuntien it-työntekijät, eli tietohallinnosta vastaavat, voisivat kuntarakenneselvittäjien mielestä saada säästöjä aikaan ohjelmistoja yhtenäistämällä ja automatisoimalla. Kuntarakenneselvitysten luonnosten mukaan Raumalla atk-henkilöstöä on yhteensä yhdeksän, Laitilassa muutama ja Pyhärannassa ei ole yhtään omaa atk-tukihenkilöä. Uudenkaupungin tietohallintopalveluissa työskentelee neljä henkilöä.
Tulevaisuudessa sähköinen asiointi tulee lisääntymään, joten tietoverkkojen ja -yhteyksien tulee olla kunnossa. Kuntarakenneselvittäjien mukaan niin Raumalla, Pyhärannassa kuin Laitilassakin atk-puolella koetaan haasteena järjestelmien laajentuminen ja monimutkaistuminen. Atk-henkilöstön aika menee järjestelmien ylläpitoon ja käyttäjätukeen, eikä palvelujen kehittämiselle ole aikaa.
Kuntien yhteistyö on kannatettavaa. Valtiovallan tavoitteiden vastaisesti kuntiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvussa, mutta kuntien henkilöstölliset ja taloudelliset resurssit pysyvät korkeintaan entisellään.