Uusi päiväkoti

0

Laitilan päivähoitopaikkojen määrä on riittämätön. Nykyiset hoitopaikat pullistelevat ääriään myöden – tai jopa sen yli. Ongelma on ollut tiedossa jo vuosia, ja nyt  kaupungin luottamushenkilöiden on tehtävä pitkäaikainen ratkaisu: uuden päiväkodin rakentaminen.
Erityinen päivähoitotyöryhmä on kartoittanut Laitilasta tarjolla olevat tilat, mutta yhdestäkään ei saada työryhmän mukaan päiväkotia järkevin kustannuksin. Työryhmä ei ottanut suoraan kantaa hoitopaikkaongelman ratkaisuun, mutta rivien välistä voidaan lukea, että Laitilaan tarvitaan kuuden osaston päiväkoti, jossa on 126 hoitopaikkaa. Vain uusi päiväkoti täyttää kunnan velvollisuuden järjestää päivähoito siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin sitä tarvitaan.
Uudelle päiväkodille on löydyttävä kunnan tiukasta taloustilanteesta huolimatta rahoitus, sillä laadukas varhaiskasvatus voidaan nähdä myös tuottavana investointina. Ennen koulua tehtävä työ kantaa hedelmää lapsen varttuessa. Varsinkin heikommassa asemassa oleville lapsille on tärkeää saada päivähoidossa myönteisiä kokemuksia ja kokea oppimisen iloa.
Helmikuussa julkaistusta opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksestä voi lukea, että suomalaisvanhemmat ovat pääosin erittäin tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen. Selvityksen mukaan vanhemmat arvostavat henkilökunnan ammattitaitoa ja joustavia aukioloaikoja. Kehittämiskohteina nähdään kuitenkin loma-aikojen järjestelyt, asiakasmaksujen kohtuullisuus, henkilöstön riittävyys ja lapsiryhmässä olevien lasten määrä.
Niin kehut kuin kehittämistoiveet vastannevat tilannetta Laitilassakin. Suurien lapsiryhmien ongelmaan on vastattu Pähkinäpensaan päiväkodissa kehitttämällä pienryhmätoimintaa, jonka toivoisi leviävän myös muihin kunnan hoitoyksiköihin. Lapsi tarvitsee yksilöllistä hoitoa ja huomioita.