Rauman ja Laitilan valtuustot kokoontuivat

0
Laitilan valtuutetut osallistuivat maanantaina Raumalla kuntien valtuustojen yhteisseminaariin.
Laitilan valtuutetut osallistuivat maanantaina Raumalla kuntien valtuustojen yhteisseminaariin.

Rauman ja Laitilan kaupunginvaltuustojen yhteisseminaarissa maanantaina käsiteltiin kuntarakenneselvityksen etenemistä ja kuntien elinvoimaisuutta. Keskeisinä kysymyksinä nousivat esille, miten kaupungit voivat vahvistaa alueen elinvoimaa ja turvata pitkällä aikavälillä kuntalaisten peruspalvelut.
Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuneet Rauman ja Laitilan keskeiset luottamushenkilöt pitivät oman kaupunkinsa ja alueen keskeisinä vahvuuksina sijaintia ja saavutettavuutta, työpaikkaomavaraisuutta sekä kaavoitusta ja maankäyttöä.

Kuntienvälisestä kilpailusta tulisi päästä eroon

Parantamista on muun muassa elinkeinorakenteen monipuolistamisessa, väestön ikärakenteessa sekä alueen korkeakoulutustarjonnassa. Esille nousi myös alueen resurssien oikea ja tehokas kohdentaminen.
Valtaosa paikalla olleista valtuutetuista näki, että kuntarakenteella on vaikutusta kunnan elinvoimaan. Heidän mielestään alueen kuntien epäterveestä kilpailusta tulee päästä eroon, jotta kunnat pärjäisivät kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.