Epäuskoa kuntaliitoksia kohtaan

0

Viime viikolla järjestettiin sekä Laitilassa, Raumalla että Uudessakaupungissa kuntarakenneselvitysten kuntalaistilaisuudet. Pyhärannan kuntalaistilaisuus oli jo edellisviikolla.

Mikään tapahtumista ei vetänyt paljoa väkeä. Eniten yleisöä oli Pyhärannassa, jossa noin 60 kuntalaista oli saapunut kuulemaan kuntarakenneselvityksen tehnyttä konsulttia. Laitilassa yleisöä oli noin 40, Uudessakaupungissa 30 ja Raumalla Länsi-Suomen (31.10.) mukaan tavallisia kuntalaisia oli tilaisuudessa noin 10.

Kunnista pienin pitää itsenäisyyttään eniten uhattuna, joten pyhärantalaiset ovat myös kiinnostuneimpia mahdollisen kuntaliitoksen vaikutuksista. Hyvin lähellä Pyhärannan liittyminen Raumaan on ollutkin. Vuonna 2008 Pyhärannan kunnanvaltuusto päätti äänestyksessä 7 puolesta, 13 vastaan ja yksi tyhjä, että Pyhäranta pysyy itsenäisenä.

Uusikaupunkilaiset eivät ole kuntaliitoksille viime aikoina suuremmin lämmenneet. Laitila päätti vuonna 2007, että liitosneuvotteluista Raumaan on vetäydyttävä, koska liitos olisi tarkoittanut kanapitäjän siirtymistä Satakuntaan.
Rauma puolestaan on jo kokenut kuntaliitoksissa. Kodisjoki liittyi Raumaan vuonna 2007  ja Lappi vuonna 2009.

Rauman kuntalaistilaisuudesta kertoneen Länsi-Suomen mukaan Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski totesi tilaisuudessa, että kuntaliitosneuvotteluissa ei päästä tulokseen kuin Euran kanssa. Samaa epäuskoa eteläisen suunnan liitoksille on nähtävissä Laitilan suunnalla.

Monessa kuntalaistilaisuudessa on puhuttu yhteistyön syventämisestä, joka näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta Vakka-Suomen kunnille. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhteistyö todennäköisesti tarkoittaa palvelujen keskittämistä, jotta säästöjä saadaan aikaiseksi. Kunnan elinvoimaisena pitäminen vaatii palveluiden tuottamista nykyistä kustannustehokkaammin.