Kiista soten tuottamisvastuusta ratkesi

0
Sote-uudistusta on valmisteltu pitkään ja matkan varrella on nähty monia käänteitä.
Sote-uudistusta on valmisteltu pitkään ja matkan varrella on nähty monia käänteitä.

Sote-uudistusta on valmisteltu pitkään ja takkuillen. Keskeisin vielä selvittämättä ollut kiista on koskenut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantovastuuta. Nyt tämä kiista on saatu ratkaistua.
Tehdyn linjauksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä yksittäinen kunta ei voi enää olla vastuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Vastuu palvelujen tuottamisesta annetaan kuntayhtymille.
Kuntayhtymiä on koko maassa korkeintaan 19 ja ne vastaavat suunnilleen nykyisten sairaanhoitopiirien alueita. Tuottamisvastuu voi olla kuntayhtymän lisäksi myös tuottamisvastuualueen vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti päättävät.
Tällä hetkellä 20
sairaanhoitopiiriä
Yksittäisiltä kunnilta siirtyy pois myös palvelujen järjestämisvastuu, jonka saavat maan viisi sosiaali- ja terveysaluetta. Sote-alueiden on tarkoitus pohjautua maantieteellisesti nykyisiin erva- eli erityisvastuualueisiin, vaikka sote-alueet eivät orjallisesti erva-alueiden rajoja noudattaisikaan.
Sote-alueet päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät sekä niiden tehtävät.
Tällä hetkellä Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä, jotka kuuluvat viiteen erityisvastuualueeseen. Erva-alueiden keskiössä ovat maan yliopistosairaalat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kuuluu TYKS-erva-alueeseen yhdessä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Nyt tehdyn linjauksen mukaan Tyks-erva-alueella voi olla enintään kolme tuottamisvastuullista kuntayhtymää.
Laitilan ja Pyhärannan alueella esimerkiksi tuottamisvastuussa olisi jatkossa mitä ilmeisimmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.
Tavoitteena
yhdenvertaisuus
Sote-uudistuksen tavoitteena on taata kaikille asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Jokainen tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä vastaa yhtenäisenä kokonaisuutena ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena.