KHO: Puolustusvoimilla oli velvollisuus hakea ympäristölupa Reilassa

0

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Reilan ampuma-alueen ympäristölupa-asiassa. Oikeus katsoo, että puolustusvoimien olisi pitänyt hakea Reilan ampuma-ja harjoitusalueen toiminnalle ympäristösuojelulain mukaista ympäristölupaa. Reilan kyläyhdistys REIDU ry oli asiassa aktiivinen ja patisti puolustusvoimia luvan hakemiseen.
Puolustusvoimat on jo aiemmin  ilmoittanut luopuvansa alueesta eikä se enää harjoita ampumatoimintaa alueella. Näin ollen lluvan hakeminen ei ole enää ajankohtaista.
KHO:n päätös kumoaa Vaasan hallinto-oikeuden sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aiemmat päätökset asiasta.