Mikä Laitilan liikenteessä on hyvin? Mikä mättää?

0

liikenneLaitilassa ryhdytään laatimaan konkreettista selvitystä kaupungin liikenneolosuhteista ja ongelmakohdista.
Selvityksen teosta päätti kaupunginhallitus, joka myös hyväksyi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla valmistuneen Vakka-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman vision ja tavoitteet. Seutukunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteeksi on asetettu esimerkiksi, ettei tavoitevuonna 2025 Vakka-Suomen liikenteessä kuole yksikään ihminen.
Tavoitteiden toteutumisen todetaan vaativan sekä muutoksia tieverkostoon että valistuksen lisäämistä. Hallitus pelkäsi tavoitteiden ja vision jäävän paikallistasolla vaille konkretiaa, joten se edellyttää Laitilan teknisen toimen valmistelevan kaupungin sisäisistä liikenneolosuhteista ja ongelmakohdista konkreettisen selvityksen.