Pro Pyhäranta närkästyi kunnanjohtajan esityksestä

0

tuulivoimala   Kuv UllaPyhärannan kunnanjohtaja Pauliina Sarilo esittää maanantaina kokoontuvalle Pyhärannan kunnanhallitukselle, että Pyhärannan kunta ei järjestä neuvoa-antavaa kansanäänestystä kuntalaisia puhuttaneessa tuulivoima-asiassa.
Nimien kerääjänä toiminut  ja Pro Pyhäranta ry:n hallituksen jäsen Sauli Luttinen on pettynyt kunnanjohtajan esitykseen.
– Päättäjät houkutellaan mukaan suunnittelupelin ylioptimistisilla kiinteistöverotuotoilla, Luttinen sanoo julkisuuteen tänään toimittamassaan kannanotossa.
Kuntalaisaloiteen kansanäänestyksen tekemisestä allekirjoitti 757 kuntalaista, joka on 45 prosenttia Pyhärannan äänioikeutetuista.
Aloite luovutettiin kunnanjohtajalle maanantaina. Siinä esitettiin, että kunnassa otettaisiin käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama kahden kilometrin minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.
Aloitetta käsitellään kunnanhallituksessa ensi maanantaina ja valtuustossa 15. joulukuuta.
Ympäristöministeriö vahvisti syyskuussa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston aiemmin hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Kaavassa Pyhärannan kuntaan on sijoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon tarkoitettua aluetta. Kummallekin alueelle sijoittuisi kaavamääräyksen mukaan yli 10 tuulivoimalayksikköä.