Pyhärantalaiset toivovat kansanäänestystä tuulivoimasta

0

TietopalveluPro Pyhäranta ry jätti maanantaina kunnalle aloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä tuulivoimahankkeista.
Kunnanjohtaja Pauliina Sarilolle luovutetussa aloitteessa vaaditaan, että kunnassa otetaan käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama kahden kilometrin minimisuojaetäisyys tuulivoimalan ja asutuksen välille.
Aloitteen oli viime perjantaihin mennessä allekirjoittanut 629 äänioikeutettua kuntalaista eli lähes 40 prosenttia koko kunnan äänioikeutetuista.
– Se on Suomen mittapuussa poikkeuksellinen saavutus, Sauli Luttinen Pro Pyhäranta ry:stä kertoo.
Ympäristöministeriö vahvisti syyskuussa Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston aiemmin hyväksymän tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Kaavassa Pyhärannan kuntaan on sijoitettu kaksi tuulivoimatuotantoon tarkoitettua aluetta. Kummallekin alueelle sijoittuisi kaavamääräyksen mukaan yli 10 tuulivoimalayksikköä.

 

Lue lisää 2.2012 lehdestä