Ensimmäiset uhkasakot maksettaviksi Laitilassa

0

Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunta teki historiaa viime kokouksessaan, kun se tuomitsi kaksi asettamaansa uhkasakkoa maksettavaksi.
– Aikaisemminkin uhkasakkoja on asetettu, mutta koskaan ennen niitä ei ole tarvinnut määrätä maksettaviksi, vaan pelkkä uhkaus on riittänyt ja vaaditut toimenpiteet on tehty, rakennustarkastaja Timo Laihonen kertoo.
Uhkasakot ovat yhteissummaltaan 8 500 euroa. Rahat eivät kuitenkaan Laitilan kaupungin kirstuun kilahda, vaan menevät valtiolle, joka huolehtii myös niiden perinnästä.
Toinen uhkasakoista koskee entiseen karjarakennukseen tehtyä laajennusta, jolle ei haettu rakennuslupaa. Rakennuksen omistajaa kehotettiin viime vuoden helmikuussa hakemaan lupaa.
Kun hakemusta ei tullut, pyydettiin omistajalta selvitystä asiasta. Kun sitäkään ei saatu, kehotti lautakunta omistajaa purkamaan rakennuksen marraskuun loppuun mennessä ja asetti velvoitteen toteuttamiselle 5 000 euron uhkasakon. Rakennusta ei ole purettu.
Toinen maksettavaksi tuomittu uhkasakko koski talousrakennuksen laajennusta, jolle rakennustarkastaja myönsi rakennusluvan jo vuonna 2004. Rakennustyö oli aloitettu luvattomasti ja lupa myönnettiin jälkikäteen. Sen ehtona oli, että rakennustyön on oltava valmis 2010.
Rakennus ei useista kehotuksista huolimatta ole valmistunut, eikä rakennusluvalle ole haettu jatkoaikaa 3 000 euron uhkasakosta huolimatta.
Tuomitut voivat vielä valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Jos ja kun päätökset saavat lainvoiman, kaupunki toimittaa tiedon niistä oikeusministeriön oikeusrekisterikeskukselle, joka perii uhkasakon. Maksamaton uhkasakko voidaan muuntaa vankeudeksi.