Lintujen ruokinta on antoisa harrastus

0
Sinitiainen on vilkas lintu, joka viihtyy ruokintapaikalla.
Sinitiainen on vilkas lintu, joka viihtyy ruokintapaikalla.

Laitilalaiset Soili ja Jouni Laaksonen saavat seurata talvikuukausien ajan ruokintapaikalla vilkkaasti hääriviä lintuja.
– Olemme ruokkineet lintuja pitkään ja olleet mukana Helsinkiin eläinmuseon ruokittavien talvilintujen laskennassa kymmenisen vuotta.
– Merkitsen päivittäin ylös kuinka paljon eri lintulajeja käy ja ruokamäärät, toteaa ruokinnasta huolehtiva Soili Laaksonen.
Laskentaa tehdään marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lopuksi eläinmuseolle lähetetään yhteenveto talvikauden tuloksista. Muita vastaavia ruokintapaikkalaskentoja Laitilassa ei tiettävästi ole.
– Lintujen ruokinta aloitetaan syksyllä ennen varsinaista laskentaa. Juha Kylänpää tekee myös omaa lintulaskentaansa, kertoo Laaksonen.
Lintujen ruokintapaikka on sijoitettu lähelle ikkunaa niin, että havaintojen tekeminen on helpompaa.
– Jokaisen kahden viikon jakson ajalta merkitään myös ylös, kuinka monena päivänä lintuja on laskettu. Tintit ovat meneväisiä. Tärkeää on nähdä samalla kertaa laskettava määrä.