Ministeriöltä 40 000 euroa Kappelimäkeen

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Laitilalle 36 700 euroa ryhmäkokojen pienentämiseen.
– Avustus käytetään Kappelimäen koulun tulevien ekaluokkalaisten ryhmäkokojen pienentämiseen, mikäli Kappelimäkeen tulee yli 50 oppilaan ikäluokka, sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen kertoo.
Saadun tuen turvin ekaluokkalaiset jaetaan kolmeksi opetusryhmäksi.
Lisäksi Laitila sai
6 000 euroa erityisavustusta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Tuki käytetään Kappelimäen koulun pajakoulutoimintaan, jolla on voitu rauhoittaa opetusryhmien levotonta ilmapiiriä.
Laitila haki tukea pajakouluopettajan palkkaamiseksi, eli noin
50 000 euroa. Saadulla
6 000 euron tuella pajakoulutoimintaa pyöritetään neljä tuntia viikossa.