Matkapuhelin perhettäkin tärkeämpi?

0

matkapuhelinTurun yliopiston taloussosiologian tutkijoiden teettämän kyselytutkimuksen mukaan matkapuhelin koetaan nykypäivänä tärkeämmäksi asiaksi kuin työ tai parisuhde.
Tutkimuksessa kartoitettiin 18–74-vuotiaiden suomalaisten asenteita elämän eri osa-alueita kohtaan.
– Myös internet-yhteyttä pidetään vuosi vuodelta välttämättömämpänä. Samaan aikaan perinteiset mediavälineet, kuten televisio ja sanomalehti ovat menettäneet merkitystään ihmisten arjessa, kertoo taloussosiologian tohtorikoulutettava Aki Koivula Turun yliopistosta.
Tutkimuksesta selviää, että kulutusasenteissa on kuitenkin suuria eroja ikäluokkien välillä. Vaikka perinteisten medioiden merkitys on vähentynyt koko väestön tasolla, niin esimerkiksi yli 60-vuotiaat kokevat sanomalehden edelleen tärkeäksi.