Avilta rahaa Laitilan ja Pyhärannan etsivään nuorisotyöhön

0

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI) jakoi tänä vuonna Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 1 560 000 euroa etsivään nuorisotyöhön. Laitilan Nuorisoverstas ry sai tukea 60 000 euroa ja Pyhärannan kunta 15 000 euroa.

Avin myöntämä määräraha on 445 000 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Avustusta myönnettiin 30 organisaatiolle, ja sen turvin palkataan kuntiin ja eri järjestöihin 52 etsivää työntekijää vuonna 2015. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna on kaksi.

Aluehallintoviraston arvion mukaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on 13 200 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näistä vain 5 290 on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi. Kuntien olisi hyvä selvittää tarkemmin näitten nuorten tilannetta ja tarjota heille heidän tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö antaa kunnille työvälineen tätä varten.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa lähes kaikki alueen kunnat. Etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 2 716 nuoreen vuonna 2014. Näistä 1956 nuoren kanssa tehtiin pitempään työtä.