Kappelimäen rehtorin virka auki 1.8. alkaen

0

Laitilan Kappelimäen koulun rehtori Heli Kiertokari-Laitinen on ilmoittanut eroavansa Kappelimäen koulun rehtorin virasta ensi lukuvuoden alusta eli 1.8. lukien.  Kiertokari-Laitinen on ollut rehtorin virasta viime elokuusta lähtien virkavapaalla, sillä hänet valittiin Laitilan sivistystoimenjohtajaksi.

Rehtorina Kappelimäen koulussa on viransijaisena siitä lähtien toiminut luokanopettaja Annika Mattila, jolla on myös kelpoisuus rehtorin virkaan.

Laitilan sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kappelimäen kouluun valittaisiin 1.8. alkaen vakituinen rehtori.