Meijeristä päiväkoti?

0

paivakotijuttuLaitilassa ei jätetä kiveäkään kääntämättä, kun päivähoidon ongelmiin haetaan ratkaisua.
Kaupungissa on kartoitettu sekä kaupungin omia että yksityisten omistamia kiinteistöjä ja  pohdittu eri kanteilta niiden soveltuvuutta päiväkotikäyttöön.

Parhaillaan arkkitehtitoimisto selvittää, voisiko Meijerin muuntaa päiväkodiksi ja jos voi, millä hinnalla.
Myös uuden päiväkodin rakentamista on selvitetty monenlaisia vaihtoehdoin: rakennetaanko selkeä yksi päiväkoti vai osista muodostuva moduulimalli eli niin sanottu parakkipäiväkoti? Ja jos tehdään uusi, olisiko kaupungin hyvä omistaa itse kiinteistö, vai vuokraisiko kaupunki tilat?
Se näyttäisi ainakin päivähoidon pulmia setvineen työryhmän selvityksessä korostuvan, että jos uusi päiväkoti nousee, sen paikka olisi Meijerin alueella.

 

Lue huomisesta lehdestä, millaisen päiväkodin Laitila työryhmän mukaan tarvitsee ja miksi se on kallistumassa Meijerin alueelle.  Kerromme myös, mitkä ovat päivähoidon akuuteimmat ongelmat ja mitä pitkäntähtäimen päivähoitosuunnitelmassa kaavaillaan.