Sirppujoen virtaamaa parannetaan

0
Sirppujokea perataan pitkäkaulaisella kaivinkoneella, joka nostaa pohjasedimentin lannoitteeksi rantapelloille.
Sirppujokea perataan pitkäkaulaisella kaivinkoneella, joka nostaa pohjasedimentin lannoitteeksi rantapelloille.

Sirppujokea perataan jälleen. Nyt joesta kuoritaan pois sinne viimeisten viidentoista vuoden aikana kertynyt eloperäinen maa-aines, joka hidastaa virtaamaa. Nostettu maa-aines levitetään rantapelloille ja kalkitaan.

– Paikka paikoin liejua nousee melkoisesti, mutta usein kauha kolahtaa pohjakallioon, eikä siinä nostettaessa tule juuri muuta kuin vettä, kertoo jokea pitkäpuomisella kaivinkoneella ruoppaava loimaalainen Markku Lehtonen.

Perkaustyötä teettää Sirppujoen järjestely-yhtiö, jonka päätoimitsija Antti Mustonen kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen asettaneen sille tarkat ehdot:

– Ruoppaus ei saa heikentää veden laatua Uudenkaupungin makean veden altaassa, vaan jos haittoja ilmenee, täytyy työ keskeyttää. Uomaa ei saa myöskään syventää, vaan ruoppauksen on pysyttävä vanhassa tasausviivassa.

Tasausviiva on syvyys, johon uoma perattiin 1980-luvun lopulla alkaneessa ja viime vuosituhannen lopulla päättyneessä edellisessä isommassa perkauksessa. Sen jäljiltä joki ei enää noussut pelloille ennen kuin 15 vuotta myöhemmin kevättalvella 2011, jolloin se uhkasi myös asutusta Laitilassa ja sulki kaupungin vedenottamon Valkojärvellä.