Vaalit Laitilassa keskustan juhlaa

0

 

Vaalivirkailijat Vesa Ala-Äijälä ja Sirkka Saarinen tyhjensivät uurnan Laitilan kaupungintalolla äänestyksen päätyttyä. Kuva: Juhani Marttala
Vaalivirkailijat Vesa Ala-Äijälä ja Sirkka Saarinen tyhjensivät uurnan Laitilan kaupungintalolla äänestyksen päätyttyä. Kuva: Juhani Marttala

Eduskuntavaalit olivat Laitilassa keskustan juhlaa: kaikista äänistä keskustan ehdokkaille annettiin lähes 40 prosenttia. Se on selvästi enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2011.

Keskustan lisäksi kannatustaan viime vaaleista onnistui Laitilassa kasvattamaan vain Vihreä liitto, jonka kannatus oli kuitenkin varsin marginaalinen, 2,7 prosenttia. Ääniä vihreille annettiin 115, kun niitä viime eduskuntavaaleissa heltisi 82.

Vakka-Suomi ei saanut omaa kansanedustajaa. Lähimmäs unelmaa pääsi 2 172 ääntä kerännyt SDP:n uusikaupunkilainen ehdokas Jaana Vasama.

Vaaleissa oli kaksi laitilalaisehdokasta, keskustan Tanja Raisto-Elo sekä demareiden Pertti Pokki. Raisto-Elon äänisaalis oli 1 724 ja Pokin 548.

Laitilassa näkyy selvästi
kaksi äänestysaluetta

Mielenkiintoista on, että Laitilan taajama-alueella asuvien äänestyskäyttäytyminen poikkesi selvästi haja-asutusalueen äänestysalueeseen kuuluvien äänestystavasta.

Ero on selvä myös äänestysaktiivisuudessa: kun keskusta-asujien äänestysprosentti jäi 58,7:ään, niin haja-asutusalueilla vaaliuurnien kutsuun vastasi selvästi useampi, lähes 68 prosenttia äänioikeutetuista. Kumpaankin äänestysalueeseen kuuluneista äänestämässä kävi noin 2 100 äänioikeutettua.

Taajaman äänestysalueella keskustapuolueen kannatus oli noin 33 prosenttia, kun sitä haja-asutusalueella asuvista äänesti selvästi useampi, 43,5 prosenttia.

Seuraavaksi suurin ero oli kokoomuksen kannatuksessa. Kokoomuksen ehdokkaille äänensä Laitilan keskustassa asuvista äänestäjistä antoi lähes 18 prosenttia, kun sen saama kannatus haja-asutusalueella oli selvästi pienempi, 10,4 prosenttia.

Laitilan keskustassa pienpuolueista suosituin oli Vihreä liitto 3,3 prosentin kannatuksella, haja-asutusalueilla taas Vasemmistoliitto 4 prosentin kannatuksella.

 

Lue lisää 21.4. lehdestä