Metsästyskausi avataan tänään

0
Tänään alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Kuva: Timo Harju
Tänään alkaa sepelkyyhkyjen metsästys. Kuva: Timo Harju

Kyyhkyjahti avaa metsästyskauden maanantaina. Sepelkyyhky on perinteinen kulttuurimaiseman riistalintu. Sitä metsästetään runsaasti koko Euroopassa, ja myös Suomessa kyyhkyjen metsästys on 2000-luvulla kasvattanut tuntuvasti suosiotaan.
Sepelkyyhky pesii yhä useammin taajamien ja asutusten läheisyydessä. Se on tänä päivänä tavallinen näky pihapiireissä ja puutarhoissa. Suuret kannat sekä helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet sepelkyyhkyn metsästäjien suosikiksi.
Linnut metsästetään peltojen laidoilta tai metsiköistä peltojen läheisyydestä. Sepelkyyhkysaalis on vuosittain jopa yli 200 000 lintua.
Jahti ei vaadi laajoja erämaita saati veneitä tai muuta kallista kalustoa. Metsästäjä on hiljaa piilossa ja sepelkyyhkyt houkutellaan ampumaetäisyydelle houkutuslintujen avulla. Onnistunut jahti vaatii kuitenkin ennakkotarkkailua, koska oikean paikan valinta on avain onnistuneelle metsästykselle.
Sepelkyyhkyn runsaus vaihtelee vuosittain. Runsaina vuosina saalismäärä on myös suurempi..
Sepelkyyhkyparvissa tai yksittäisinä lintuina esiintyy myös pienempi uuttukyyhky, joka on rauhoitettu laji. Uuttukyyhkyltä puuttuvat siipien valkoiset laikut. Se eroaa sepelkyyhkystä myös lentotavaltaan ja siiveniskuiltaan.
Sepelkyyhkyn metsästysaika jatkuu lokakuun loppuun asti.