Risujen poltossa maastopalojen vaara

0

Syyssiivouksessa kertyvä puutarha- ja haravointijäte on parasta kompostoida tai toimittaa jäteasemalle. Jos puutarhajätettä, kuten risuja ja oksia, päätetään kuitenkin polttaa omalla tontilla, on se osattava tehdä oikein ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Risujen ja oksien poltto aiheuttaa grillien ja nuotioiden ohella eniten maastopaloja vuodessa. Kuluneena vuonna risujenpoltosta on aiheutunut 31 maastopaloa Varsinais-Suomen alueella.
Risujen ja oksien poltosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle. Silti on varmistettava, että risujen polttaminen tontilla on yleisten säännösten mukaan sallittua. Esimerkiksi kunnan ympäristösuojelumääräys on huomioitava. On myös hyvä muistaa, että mökkikunnan määräykset voivat poiketa asuinkunnan määräyksistä.
Risujen ja oksien poltto on usein kielletty tai rajoitettu taajama-alueella ja avotulen tekoon on oltava aina maanomistajan lupa. Myöskään naapurille ei saa aiheutua haittaa puutarhajätteen poltosta. Sekajätettä, muovia tai käsiteltyä puutavaraa ei saa lainkaan polttaa puutarhajätteen seassa. Risut ja oksat on luonnollisesti poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on hyvä varata vettä ja alkusammutin. Tulta on myös vartioitava. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.
Metsäpalovaroituksen, ruohikkopalovaroituksen tai muun tulipalovaaran aikaan avotulen tekeminen on kiellettyä. Avotuleksi lasketaan pelastuslain mukaan esimerkiksi nuotio tai muut vastaava, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Maapohjasta eristetyt grillit, tiilistä tai kiviaineksesta valmistetut tulisijat ja vastaavat laitteet eivät ole pelastuslain mukaan avotulia.
Jos palo leviää, paloa voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.