Virta työttömyyteen supistunut alkuvuonna

0

Varsinais-Suomessa alkaa keskimäärin 5 200 työttömyyttä kuukausittain – puhutaan virrasta työttömyyteen.
Työttömien kokonaismäärä ei kuitenkaan suuresti muutu kuukauden kuluessa, koska kuukauden aikana suunnilleen yhtä monta työttömyysjaksoa päättyy – tosin monesti toisen henkilön osalta.
Puhutaan virrasta työttömyyteen ja toisaalta virrasta pois työttömyydestä. Vaikeina aikoina virta työttömyyteen on suuri ja parempina aikoina vastaavasti pienempi.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan työttömyyksiä alkoi Varsinais-Suomessa tammi-kesäkuussa 26 000 kappaletta. Viime vuoteen verrattuna virta työttömyyteen väheni 15 prosentilla alkuvuonna.
Alkaneitten työttömyyksien määrä on vähentynyt yli 10 prosentilla myös Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.
Työttömäksi tullaan muutenkin kuin työsuhteen päätyttyä, joka toki on syistä yleisin. Varsinais-Suomessa töistä työttömäksi jääneiden osuus on 60 prosenttia kaikista työttömäksi jääneistä.
Avoimilta työmarkkinoilta työttömäksi jääneiden määrä oli noin 15 000 kaikkiaan 16 000 töistä työttömäksi jääneestä.
Koulutuksen päättyminen on toiseksi yleisin väylä työttömyyteen. Koulutuksesta työttömäksi jäi noin 4 600 henkilöä.
Työttömyysuhan alaisten ryhmässä virta työttömyyteen supistui merkittävästi vuotta aiempaan verrattuna. Työttömyysuhan alaiseksi katsotaan muun muassa yt-neuvottelun kohteena olevat ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.
Teollisuuden alalla on merkkejä aallonpohjan ohittamisesta työllisyyden osalta jo kahden vuosineljänneksen aikana. Kun tämä trendi vahvistuu, on tilanne otollinen työttömyyden kääntymiselle laskuun.