Päättäjä, älä unohda kuntalaista

0

Laitilassa tehdään tänä syksynä isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat lapsiperheiden arkeen. Pitkään valmisteltu päiväkotihanke etenee toivon mukaan päätökseen mahdollisimman pian. Kouluverkko nousee varmasti esille talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Kumpikaan asia ei ole esityslistoilla ensimmäistä kertaa. Päiväkotiasia on polkenut paikoillaan vuosikausia. Itse asiassa uuden päiväkodin rakentamisesta puhuttiin jo 1980-luvun lopussa, mutta hanke tyssäsi lamaan.
Nykyinen hanke on valitettava esimerkki siitä, miten jotkut asiat jämähtävät paikoilleen. Kuluu päiviä, kuukausia ja vuosia, eivätkä asiat etene. Tänä vuonna on selvitelty pitkään meijerin kiinteistön soveltuvuutta päiväkodiksi, mutta vasta nyt työn alle on otettu kiinteistön kuntokartoitus. Maalaisjärjellä ajateltuna sen olisi pitänyt olla ensimmäisenä työlistalla.
Kaupunki päätti kesäkuussa kahden miljoonan säästötavoitteesta. Keinoja ei ole vielä laajemmin esitelty julkisuuteen, mutta tiedossa on, että ainakin Koveron ja Itäkulman koulujen tulevaisuus on ollut mukana  keskusteluissa. Kappelimäen koulua puolestaan uhkaa ryhmäkokojen suureneminen, kun valtio vähentää avustuksiaan.
Kouluverkon uudistaminen on ikuisuusasia kunnallishallinnossa niin kauan kun Laitilassa on useampi kuin yksi alakoulu. Kuntalaiset eivät ole tänä syksynä jääneet odottelemaan konkreettisia esityksiä. Koulunkäyntialueiden päivittämistä ajava kuntalaisaloite sai peräti 600 nimeä. Allekirjoittaneiden toiveena on kyläkoulujen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja oppilasmäärien tasaaminen keskustan ja kyläkoulujen kesken.
Luottamushenkilöt on valittu päättämään asioista, mutta hyvään hallintokulttuuriin kuuluu valmistelun avoimuus ja kuntalaisten osallistumisen mahdollisuus. Lasten vanhemmat ovat kokeneet viime aikoina jääneensä sivustakatsojiksi heitä koskevien asioiden valmistelussa. Avoin tilaisuus, jossa kuntalaisille kerrottaisiin vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, parantaisi ilmapiiriä ja vähentäisi vastakkainasettelua.