Yrittäjät jalkautuivat kouluun

0

Yrittäjyyskasvatus saattoi jokunen vuosi sitten kalskahtaa joidenkin korvaan epäilyttävältä puuhalta: opetetaanko lapsille jo kouluissa markkinahenkisyyttä ja liike-elämän pelisääntöjä? Siitä ei ole kysymys. Koulujen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena ei ole kasvattaa yrittäjiä, vaan omatoimisia, yritteliäitä, kriittisiä ja vastuullisia kansalaisia. Maan hallitus on linjannut, että yrittäjyyden rooli korostuu jatkossa myös korkeakouluissa.
Työelämä muuttuu koko ajan. Kaikista ei ole yrittäjiksi, mutta yritteliäs asenne, muuntautumiskyky ja rohkeus heittäytyä uuteen ovat asioita, joita tarvitaan jokaisella työpaikalla. Ne ovat ominaisuuksia, joista syntyy paljon puhuttu sisäinen yrittäjyys.
Viime viikolla vietetyllä yrittäjäviikolla tehtiin Laitilassa eräänlaista historiaa, kun paikallisten yritysten edustajat jalkautuivat joukolla kouluihin. Ensimmäistä kertaa järjestetty Tet-messut onnistui hyvin. Yrittäjäyhdistys ilahtui positiivisesti mukaan lähteneiden yritysten määrästä ja oppilaat saivat tietoa paikkakunnan työpaikkatarjonnasta. Työelämään tutustumisella on pitkät perinteet koulumaailmassa, mutta tällaista verkostoitumistapahtumaa ei ole aikaisemmin Laitilassa järjestetty.
Laitilassa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden menestys on Suomen tulevaisuuden elinehto. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat luoneet ylivoimaisesti eniten uusia työpaikkoja vuosituhannen vaihteen jälkeen.
Teollisuuden, kaupan ja palvelualan työpaikat ovat tärkeä asia myös Laitilan hyvinvoinnille. Laitilan työttömyysprosentti on ollut pitkään Varsinais-Suomen alhaisimpia. Se kertoo, että paikkakunnalla toimivat yritykset ovat onnistuneet ylläpitämään hyvin työpaikkoja vaikeinakin aikoina. Tämän kehityksen toivoisi jatkuvan tulevaisuudessakin.