Laitilan kirjastossa tänään tilat etätyötä tekeville

0

Viikoittain suomalaisista 14 prosenttia tekee muualla samaa työtä minkä tekisi normaalisti työpaikallaan. Uudenlaiset työnteon tavat rikastuttavat suomalaista työskentelykulttuuria ja lisäävät työmotivaatiota.
Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ovat 40 prosenttia muita tuottavampia ja sitoutuvat omaan työhönsä vahvemmin ja ovat näin ollen harvemmin poissa töistä. Kansallista etätyöpäivää vietetään torstaina.
Etätyöpäivänä varsinaissuomalaiset kirjastot valjastetaan etätyötä tarjoaviksi tiloiksi. Kampanjassa on mukana myös Laitilan pääkirjasto.
Uudet ja monipuoliset käyttötavat lisäävät kirjastojen käyttöä sekä tekevät niistä kuntalaisten kohtaamispaikkoja. Kirjastoon työskentelemään tulevat lisäävät paikallisten palveluiden käyttöä ja vahvistavat alueen elinkeinoelämää.
Suomessa tehdään päivittäin yli 2 miljoonaa edestakaista työmatkaa, joiden suoritteesta kolme neljäsosaa eli 75 prosenttia kuljetaan henkilöautolla.
Päästöjen vähentämisen ja ruuhkahuippujen tasoittamisen lisäksi etätyön yleistyminen voi tulevaisuudessa vaikuttaa asuinalueiden suunnitteluun, toimistojen mitoitukseen sekä toimipaikkojen sijaintiin.