Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 61

0

Syyskuun loppuun mennessä tulipaloissa on kuollut 61 henkilöä. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) me-diaseurantaan. Kuolemia on yksi vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tulipaloissa on syyskuun loppuun mennessä kuollut 61 ihmistä. Menehtyneistä 40 oli miehiä ja 12 naisia. Yhdeksän sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa.
Niissä kuolemantapauksissa, joissa uhrin ikä ilmenee, lähes 56 prosenttia on 25–65-vuotiaita ja 40 prosenttia yli 65-vuotiaita.
Noin puolet palokuolemaan johtaneista tulipaloista syttyi omakotitaloissa ja kolmannes kerrostaloasunnoissa.
Vapaa-ajan asunnoissa sai alkunsa kaksi paloa, autossa kahdeksan ja viisi muissa ympäristöissä.
Syinä sähkölaitteet
ja tupakka
Ainoastaan 29 kuolemaan johtaneen tulipalon syttymissyy on SPEKin tiedossa. Tiedossa olevista tapauksista viisi sai alkunsa sähkölaitteista, neljä tupakasta, seitsemän itse sytytetystä palosta, kaksi sähköpatterista ja kaksi kynttilästä.
Loput kaksi kuoleman aiheuttaneista tulipaloista syttyivät päälle jääneestä sähköliedestä ja tuhopoltosta.
SPEKin palokuolematilastot perustuvat mediassa julkaistuista uutisista laadittuun mediaseurantaan.
Tilastoja verrataan useamman kerran vuoden aikana viranomaisten Pronto-tietokantaan. Syyskuun lopussa suoritetussa tarkistuksessa löytyi muun muassa mediaseurannassa ilmenemättömiä liikenneonnettomuuksia, joissa uhrin on arvioitu menehtyneen tulipalon seurauksena.