Pelastuslaitoksen tehtävämäärä pysyi ennallaan

0

Pelastuslaitoksen tehtävien määrässä ei tapahtunut viime vuonna isoja muutoksia. Vuonna 2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hoitaakseen noin 8 000 tehtävää, kun vuonna 2014 tehtäviä oli noin 8 150.

Muun muassa ensivastetehtävät ja maastopalot vähenivät, mutta liikenneonnettomuuksia ja vahingontorjuntatehtäviä oli enemmän.

Vuoden aikana maakunnan tulipaloissa menehtyi viisi henkilöä ja loukkaantui vakavasti yksi henkilö. Pelastuslaitos suoritti vuoden aikana 48 erillistä palontutkintatehtävää.

Ensihoitotehtävien kokonaismäärä vuonna 2015 oli noin 42 000, eli sama kuin vuonna 2014.