Koulunkäyntialueet päivitettiin

0
Koulunkäyntialueiden päivittäminen vahvisti Kodjalan koulun oppilasmäärää.
Koulunkäyntialueiden päivittäminen vahvisti Kodjalan koulun oppilasmäärää.

Laitilan koulunkäyntialueet on tarkistettu ja niihin tehdyt muutokset tulevat voimaan uuden lukuvuoden käynnistyessä ensi elokuussa. Sivistyslautakunnan päivittämät rajaukset muuttuivat vain vähän: Kodjalan ja Soukaisten koulunkäyntialueita laajennettiin osin nykyisen Kappelimäen koulunkäyntialueelle. Muutoksen arvioidaan tuovan muutaman oppilaan vuosittain lisää sekä Kodjalan että Soukaisten kouluun.
Sivistyslautakunta antoi myös vastauksensa syyskuussa tehtyyn kuntalaisaloitteeseen, jonka tavoitteena oli lisätä kyläkoulujen oppilasmääriä ja pienentää Kappelimäen koulun suuria opetusryhmiä.

Lue lisää huomenna Laitilan Sanomista, josta selviää myös muun muassa se, miten moni laitilalaisvanhempi oli tehdyn kyselyn perusteella valmis harkitsemaan lapsensa koulun vaihtamista. Entä miltä koulunkäyntialueelta hakeudutaan eniten omaa lähikoulua kauemmas?